Termine

Ausstellungen und Kongresse

April 2018

25. -
27. Apr
DAC Deutscher Anästhesiekongress CCH Nürnberg

Mai 2018

09. -
12. Mai
99. Dt. Röntgenkongress Leipzig
17. -
18. Mai
H.I.T. Hamburger Intensivtage Hamburg

Juni 2018

13. -
16. Jun
ISMICS 2018 Vancouver

September 2018

20. -
22. Sep
HAI Hauptstadtkongress Anästhesie und Intensivmedizin Berlin
27. -
30. Sep
Kongress für Nephrologie Berlin